MASTER EDUCATION & COACHING, est 1990

Sedan 1990 erbjuder Master Education dels yrkesinriktade utbildningar inom idrott, rehab, träning,  hälsa och kommunikation och dels konsultverksamhet inom områdena  -  på företags-, organisations-, förbunds- och individnivå.

Vårt signum och därmed din/er maximala kompetens- och karriärsutveckling betsår av flera delar:

1. Programutbud som är unikt anpassat och förankrat i verkligheten -  med energi, effektivitet, engagemang.

2. Ett stort antal mästare, experter och legender med pedagogisk skicklighet som är dina personliga utbildare och coacher

3.  Unika nätverk och inspirerande miljöer.

Välkommen! Thomas Lindell, Grundare och v-chef, Fil Mag & Leg Adjunkt, Fysioterapeut, Fystränare

 

CONVENTIONS/KONFERENSER

STRENGTH CONVENTION

TEMA: POWER IN SPORTS & TRAINING

Välj mellan 45 olika föreläsningar, seminarier, 

workshops & preconvent-kurser med internationella föreläsare och världsstjärnor, inom:

*  PLANNING - GOING FOR GOLD  
* POWERSTYRKA
*  MAXIMAL STYRKA    
*  EXPLOSIV STYRKA

*  OLYMPISK LYFTNING  
 * IDROTTSSPEC. STYRKA

* SPÄNST & SNABBHEt  
 *  REHAB

*  MENTAL STYRKA  
* KOST & STYRKA

STOCKHOLM Oktober, 2018

SPORTS MED. CONVENTION

TEMA: MAXIMAL PERFORMANCE INOM ELITIDROTT

Några av  Key Note Speakers:

* Dr. Sten Björnum   * Dr. Gray Barrow, USA  
*  Dr. Thomas Eriksson  * Leg Sjukgymn. N Norén


Välj mellan 30 olika föreläsningar, 

seminarier, workshops & pre-conventkurser

 inom: 
* Forskning & vetenskap

* Undersökning & bedömning

* Operativ klinisk kompetens  

* Screening & scanning

* Behandlingsmetoder & teknik

 * Träning  

STOCKHOLM maj/augusti 2018
kursprogram klart den 30/11 2017

HÄLSOCONVENTION

SUCCÉN UNDER 15 ÅR ÄR TILLBAKA. TEMA - PSYKISK OHÄLSA 
Hållbar hälsa på individnivå, i färetag, organisation och skola.

15 olika föreläsningar, seminarier, workshops & pre-conventkurser inom:

*  Forskning & vetenskap

*  Projekt & metoder

*  Stress & stresshantering
*  Utbrändhet & utmattning 

* Hälsoekonomi 

* Belastningsskador & sjukdomar

* Vikt & hälsa

* Mässa med tjänster och produkter


Stockholm/BÅSTAD mars & maj 2018. Program klart den 30/11 2017

 

 


FÖRDJUPNINGSKURSER

POWER STRENGTH - för max resultat inom idrott & träning

POWER STRENGTH - VÉSTEINN HAFSTEINSSON

Maximera resultaten och boosta din karriär med 

den världsledande coachen och 9-faldige Olympiern VÉSTEINN HAFSTEINSSON:

* 9-faldig Olympier, OS-guld. VM-guld.

* Coach för bl a Daniel Ståhl, världsledande i diskus (hö) 

* Idrottsfysiolog och träningsexpert. 

* Utbildare och föreläsare worldwide.

Intensivkursen inom Total-styrka för dig som vill maximera prestationerna inom idrott och träning.

Intresset för, och behovet av, styrketräning i olika idrotts- och träningssammanhang har exploderat och är numera ett naturligt begrepp inom all idrott och träning. I denna kurs får du, i teori och praktik, alla de bästa och mest fungerande verktygen och strategierna för framgång.


Stockholm den 25-26/11

 
PERSONLIG COACHING

IDROTTSSPECIFIK TRÄNING-  SPJUTKASTNING, MFL

MER INFORMATION DEN 20 AUG

GOLF-FYSTRÄNING                   Slå längre och rakare

MER INFORMATION DEN 20 AUG

 

REHABTRÄNING FÖR MAXIMAL PERFORMANCE

MER INFORMATION DEN 20 AUG

 


E- REHAB                               

Kom till rätt rehab- och träningsexpert direkt! Förmedling av  tjänster hos ledande experter.

SCANNING & TESTER              med bl a UltraljudsScan

MER INFORMATION DEN 20 AUG

 

BEHANDLING                                    Manuellt, stötvåg, elektroterapi

MER INFORMATION DEN 20 AUG 

 

IDROTTSMEDICINSK REHABTRÄNING

 MER INFORMATION DEN 20 AUG


UNDERVISNING - UNIVERSITET& SKOLA

UTBILDNINGPROGRAM

UTBILDNINGSPROGRAM, MANAGEMENTPROGRAM KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
E3 utvecklar, producerar och förmedlar riktade program till organisationer, företag och kommuner. Vi har kunder över hela Sverige!

LÄS MER HÄR!

 

CONSULTNING PARTNER -

PARTNER TILL LEDANDE VERKSAMHETER

Företaget har under många ansvarat för  och genomfört längre och kortare utbildningsverksamheter under andra ledande utbildningscentra,  bl a Bosön! Med ansvar för flera yrkesutbildningar, konferenser och conventions och mentorprogram.

 

 

UNDERVISNING

Fortlöpande och projektvis går flera av E3´s utbildare in i skolans värld och undervisar inom sina ämnen. Från gymnasienivå till högskolenivå. Vid intresse och behov av hjälp, kontakta utbildningsansvarig i företaget


PARTNERS & SPONSORER