MASTER EDUCATION & COACHING, est 1990

Sedan 1990 erbjuder Master Education dels yrkesinriktade utbildningar inom idrott, rehab, träning,  hälsa och kommunikation och dels konsultverksamhet inom områdena  -  på företags-, organisations-, förbunds- och individnivå.

Vårt signum och därmed din/er maximala kompetens- och karriärsutveckling betsår av flera delar:

1. Programutbud som är unikt anpassat och förankrat i verkligheten -  med energi, effektivitet, engagemang.

2. Ett stort antal mästare, experter och legender med pedagogisk skicklighet som är dina personliga utbildare och coacher

3.  Unika nätverk och inspirerande miljöer.

Välkommen! Thomas Lindell, Grundare och v-chef, Fil Mag & Leg Adjunkt, Fysioterapeut Fystränare & HEAD-coach

 

CONVENTIONS/KONFERENSER

STRENGTH CONVENTION

TEMA:  SPORTS POWER TRAINING

Välj mellan 45 olika föreläsningar, seminarier, 

workshops & preconvent-kurser med internationella föreläsare och världsstjärnor, inom:

*  GOING FOR GOLD  - FRAMGÅNGSPROGRAM FÖR OLIKA IDROTTER
* POWERSTYRKA   * MAXIMAL STYRKA    
*  EXPLOSIV STYRKA   * OLYMPISK LYFTNING  
 * IDROTTSSPEC. STYRKA

* SPÄNST & SNABBHEt  
 *  REHAB

*  MENTAL STYRKA  
* KOST & STRESS & ÅTERHÄMTNING

STOCKHOLM, Oktober 2020

SPORTS MED. CONVENTION

TEMA: MAXIMAL PERFORMANCE INOM ELITIDROTT. INSPIRERAS & UTBILDAS AV KEY NOTE SPEAKERS FRÅN HELA VÄRLDEN! 

 

Mötesplatsen för alla som arbetar med Idrotts-medicin och rehab på olika nivåer inom idrott, träning och hälsa.Välj mellan 30 olika föreläsningar, seminarier, workshops & pre-conventkurser inom: 
* Forskning & vetenskap

* Undersökning & bedömning

* Operativ klinisk kompetens  

* Screening & scanning

* Behandlingsmetoder & teknik

 * Träning  
STOCKHOLM januari 2020
kursprogram klart den 30/3 2019

HÄLSOCONVENTION

SUCCÉN UNDER 15 ÅR ÄR TILLBAKA. ÅRETS TEMA - TOTALHÄLSA!  PSYKISK & FYSISK HÄLSA I BALANS!

Mötesplatsen för yrkesverksamma  i företag, organisation och skola.Hållbar hälsa - 30 olika föreläsningar, seminarier, workshops &
pre-conventkurser inom:

*  Forskning & vetenskap

*  Projekt & metoder

*  Stress & stresshantering
*  Utbrändhet & utmattning 

* Hälsoekonomi 

* Belastningsskador & sjukdomar

* Vikt & hälsa

* Mässa med tjänster och produkter


Stockholm NOVEMBER 2019,  
Program klart ca den 10/2 2019

 

 


FÖRDJUPNINGSKURSER

POWER STRENGTH - för max resultat inom idrott & träning

POWER STRENGTH - VÉSTEINN HAFSTEINSSON

Succékurser som kommer tillbaka under ht 2019-vt 2020.

Maximera resultaten och boosta din karriär med 

den världsledande coachen och 9-faldige Olympiern VÉSTEINN HAFSTEINSSON:
* Nominerad till årets tränare 2018

* 9-faldig Olympier, OS-guld. VM-guld.

* Coach för bl a Daniel Ståhl, världsledande i diskus (hö) 

* Idrottsfysiolog och träningsexpert. 

* Utbildare och föreläsare worldwide.

Intensivkursen inom Total-styrka för dig som vill maximera prestationerna inom idrott och träning.

Intresset för, och behovet av, styrketräning i olika idrotts- och träningssammanhang har exploderat och är numera ett naturligt begrepp inom all idrott och träning. I denna kurs får du, i teori och praktik, alla de bästa och mest fungerande verktygen och strategierna för framgång.


Stockholm, Växjö, Portugal ht 2019/vt2020

 
PERSONLIG COACHING

IDROTTSSPECIFIK TRÄNING-  SPJUTKASTNING, MFL

MER INFORMATION inom kort

GOLF-FYSTRÄNING                   Slå längre och rakare

MER INFORMATION inom kort

 

REHABTRÄNING FÖR MAXIMAL PERFORMANCE

MER INFORMATION inom kort

 


E- REHAB                               

Kom till rätt rehab- och träningsexpert direkt! Förmedling av  tjänster hos ledande experter. Mer information under feb.2019


UNDERVISNING - UNIVERSITET& SKOLA

UTBILDNINGPROGRAM

UTBILDNINGSPROGRAM, MANAGEMENTPROGRAM KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
E3 utvecklar, producerar och förmedlar riktade program till organisationer, företag och kommuner. Vi har kunder över hela Sverige!

LÄS MER HÄR!

 

EDUCATIONAL PARTNER

PARTNER TILL LEDANDE VERKSAMHETER

Företaget har under många ansvarat för  och genomfört längre och kortare utbildningsverksamheter under andra ledande utbildningscentra,  bl a Bosön! Med ansvar för flera yrkesutbildningar, konferenser och conventions och mentorprogram.

 

 

UNDERVISNING

Fortlöpande och projektvis går flera av E3´s utbildare in i skolans värld och undervisar inom sina ämnen. Från gymnasienivå till högskolenivå. Vid intresse och behov av hjälp, kontakta utbildningsansvarig i företaget


PARTNERS & SPONSORER